Vyhodnotenie Územných kôl poskytovania Prvej pomoci 2018 DMZ I. a II. st. konaných v dňoch 22.5.2018, 23.5.2018 a 24.5.2018

Územné kola súťaže v poskytovaní Prvej pomoci 2018  DMZ I. a II. stupňa  okresov Svidník a Stropkov sa uskutočnili v dňoch 22.5. – 24.5.2018   a zúčastnilo sa ich celkovo 34 družstiev  po prvý krát na troch miestach  okresov a to takto:

 

22.5.2018 v Giraltovciach     7 družstiev I. stupňa a 4 družstva II.stupňa

23.5.2018 vo Svidníku           3 družstva I. stupňa  a 7 družstiev II.stupňa

24.5.2018 v Stropkove           8 družstiev I.stupňa  a 5 družstiev II.stupňa

 

Aby súťaž bola dobre pripravená a  mohla sa uskutočniť na pripravených súťažných stanovištiach, do súťaže sme zapojili   rozhodcov, figurantov, maskérku, učiteľov - zdravotníkov, ako doprovod družstiev a dobrovoľníkov.

Vedomostná úroveň súťažiacich bola na požadovanej úrovni a  súťažiaci boli na súťaž dobre pripravení, čo svedčí aj to, že bodové rozdiely medzi družstvami boli minimálne.

 

Umiestnenie v kategórií DMZ I. stupňa :                       DMZ.II.stupeň  ( Giraltovce)

1.miesto          ZŠ Giraltovce                                     ZŠ Giraltovce

2. miesto         ZŠ Lúčka                                          Súkromná ZŠ Giraltovce

3.miesto          ZŠ Giraltovce                                     ZŠ Giraltovce            

4. miesto         SZŠ Giraltovce                                  ZŠ Kračúnovce

                        ZŠ Kalnište

                        ZŠ Kračúnovce

                        ZŠ Želmanovce

 

Umiestnenie v kategórií DMZ  I. stupňa:                         DMZ II.stupeň ( Svidník)

1.miesto          ZŠ Rovné                                           Spojená škola Svidník

2.miesto          ZŠ Vyšný Mirošov                             CZŠ sv.Juraja Svidník          

3.miesto          ZŠ Vyšný Orlík                                  ZŠ , Komenského  Svidník

4. miesto                                                                    ZŠ Kružlová

                                                                                   ZŠ, Mlynská Stropkov

                                                                                   ZŠ   8. Mája Svidník

                                                                                   ZŠ, Karpatská Svidník                      

                                                                                              

Umiestnenie v kategórií DMZ I.stupeň                             DMZ II.stupeň  ( Stropkov)

1. miesto         CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov         CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov        

2. miesto         I. ZŠ Stropkov                                    I. ZŠ Stropkov

3. miesto         III. ZŠ Stropkov                                 ZŠ s MŠ Havaj

4. miesto         ZŠ s MŠ Bukovce                              ZŠ s MŠ Bukovce

                        ZŠ Breznica                                       ZŠ a MŠ Kolbovce

                        ZŠ s MŠ Havaj

                        ZŠ s MŠ Kolbovce                            

                        ZŠ s MŠ Lomné

                                   

              V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili a zvlásť dobrovoľníkom, ktorí boli v pozicii rozhodcov, figurantov, maskérky. Zároveň  patrí poďakovanie   zástupcom mesta Giraltovce Stropkov, ktorí nám poskytli priestory na zrealizovanie súťaže a tým podporili našu akciu.. Poďakovanie patrí aj Ing. Michalovi Polákovi za poskytnutie priestorov na maskovanie.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               SČK ÚzS Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk