Žiaci ZŠ Komenského si vyzbierali v mesiaci máj literárne úspechy

Hovorí sa, že máj - mesiac lásky. Pre žiakov ZŠ Komenského je žatvou ich celoročnej práce v literárnej oblasti, lásky ku slovu. Len nedávno sa konalo v Prešove krajské kolo  súťaže 64. Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. - 4. 05. 2018 v novej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Náš okres reprezentoval Kevin Vyravec, náš siedmak, víťaz okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svojím premiérovým výstupom si vyrecitoval vo svojej kategórii v próze krásne 3. miesto. Sme radi, že svojím výkonom presvedčil porotu, ktorá si ho všimla a ocenila.

4. máj bol dňom vyhodnotenia XXII. ročníka celoslovenskej súťaže literárnej a výtvarnej tvorby detí Dúha 2017/2018, kde v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni si prevzala vo svojej kategórii – v próze ocenenie za 1. miesto Gabriela Galajdová, naša piatačka. Ani Justína Kapcalová sa nedala zahanbiť a vo svojej kategórii získala Čestné uznanie za svoju prózu.

17. máj bol dňom vyhodnotenia jubilejného XX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže ,,O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA V TRNAVE 2017/2018. Ani v tejto súťaži sme neobišli naprázdno. Opäť zabodoval náš siedmak, Kevin Vyravec, kde získal Čestné uznanie a ôsmačky Lívia ČeremugováZuzana Kačmárová taktiež získali Čestné uznania.

23. mája, náš ôsmak Tomáš Vateha, si prevzal ocenenie za 2. miesto v 5. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže v kategórii próza vo vlastnej tvorbe Villa Zerna 2018 v priestoroch KD Horné Srnie.

Všetkým našim žiakom prajeme, aby im to i naďalej takto pekne písalo, hovorilo a recitovalo. Želáme veľa energie, dobrých myšlienok, radosti zo svojej práce a kreativitu pri hre so slovom. Ďakujeme za reprezentáciu nielen našej školy, ale i mesta Svidník.

 

-ak-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk