POSLANCI BUDÚ ROKOVAŤ O ZMENE ROZPOČTU. Opäť by si mali výrazne polepšiť športové kluby.

V stredu budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva aj

o zmene rozpočtu. Dôvodom je niekoľko položiek medzi nimi

peniaze na platy pre zamestnancov Mestského úradu, mimoriadna

dotácia pre športy, či vysprávky chodníkov a ciest.

 

Poslanci schválili v rozpočte

na zento rok úver na krytie

investičných zámerov mesta.

Poslanci však musia schváliť

aj účel úveru. Doteraz bol

schválený účel úveru pre

500-tisíc eur na rekonštrukciu

a realizáciu nových ciest

a chodníkov a pre 250-tisíc na

vybudovanie nového futbalového

ihriska. “Ne predfinancovanie

schválených projektov

počítame s krátkodobým

úverom vo výške 670-tisíc

eur, účel ktorého je potrebné

schváliť. Okrem toho je

otrebé schváliť účel ďalších

úverových zdrojov vo výške

200-tisíc eur. Tieto peniaze je

možné čerpať len na investície

do miestných komunikácii

schválených mestským zastupiteľstvom,”

uvádza v dôvodovej

správe vedúci odboru

financií Nikolaj Vlčinov.

 

VÝSTAVBA PAMÄTNÍKA 1.ČSR

POTREBUJE 10-TISÍC EUR

Mesto potrebuje od poslancov

schváliť viac peňazí na

dotáciu na zakúpenie kompostérov

pre rodinné domy,

projekt na kanalizáciu pre

zrážkovú vodu v meste zo sídliska

DUKLA, UTRA a z pešej

zóny po ulicu Ľ. Štúra. Ďalej

by potrebovali peniaze na riešenie

osadenia dopravných

značiek. Mestská kasa potrebuje

aj navýšenie o 25-tisíc

eur na vysprávky chodníkov

a ciest. Materská škola na ul.

Ľ. Štúra potrebuje peniaze na

opravu sociálnych zariadení,

škôlka na ul. gen. Svobodu

potrebuje opraviť schody pri

vchode a jedáleň pri škôlka

na Ulici 8.mája potrebuje peniaze

na vzduchotechniku.

Krytá plaváreň pri škole na

ulici 8. mája môže fungovať

dlhšie, ale poslanci by museli

z rozpočtu na dlhšie prevádzkovanie

schváliť 5-tisíc

eur. Desaťtisíc potrebuje aj

výstavba pamätníka 1. ČSR.

Na Nábrežnej ulici potrebujú

opraviť v jednej bytovke stúpacie

rozvody.

Mestský úrad potrebuje ďalších

112-tisíc eur na mzdy,

platy, poistné, pracovné odevy

a podobne.

 

DOSTANE FUTBAL,

VOLEJBAL A HOKEJBAL

ĎALŠIU DOTÁCIU?

V úprave rozpočtu sa navrhuje

pridať volejbalu, futbalu aj hokejbalu,

i keď poslanci dotácie

rozdelili v marci. Už vtedy

prerozdelili rôznym organizáciam

v meste stotisíc eur, aby

sa podľa slov Pavla Olejára,

počas roka k tomu nemuseli

vracať. Vo februári, keď sa

schvaľoval rozpočet na tento

rok, poslanci schválili navýšenie

dotácii z pôvodného

návrhu 60-tisíc na 100-tisíc.

Poslanec Pavel Olejár predniesol

tento návrh so slovami,

že je to návrh 11 poslancov.

“Tu sa ešte pristavím -pôvodný

návrh bol 60 tisíc a pritom

nám je všetkým jasné, že z

toho bude v lete politika koľko

peňazí. Nikdy sme nedávali

toľko málo peňazí, čo si tu budeme

nahovárať. Navrhujeme

100-tisíc eur a komisia, ktorá

zasadne v najbližších dňoch,

tak nám pripraví návrh, kde

tých 100-tisíc rozdelí možno

tak, aby sme sa k tomu už nikdy

cez rok nevracali,” povedal

vo februári poslanec Pavel

Olejár.

 

V marci sa 100-tisíc eur rozdelilo

rôznym organizáciam

v meste. Volejbalu schválili

35-tisíc eur, hokejbalu 4-tisíc

eur a volejbalu 35-tisíc eur.

Dnes ide do zastupiteľstva

návrh, kde sa počíta s ďalšou

dotáciou pre futbal a to 25-tisíc

eur, pre volejbal 20-tisíc

eur a pre hokejbal 15-tisíc eur.

Finančná komisia tieto mimoriadne

dotácie pre šport nedoporučuje

schváliť.

(ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk