DAMANKOŠ: “Sieť stredných škôl v okrese Svidník sa pre nový školský rok meniť nebude”

Rokovania o racionalizácii stredných škôl v okrese Svidník vyústili do rozhodnutia. K zlučovaniu stredných škôl v meste nateraz nedôjde. Nový školský rok sa začne tak ako po minulé roky.

“Po predchádzajúcich rozhovoroch s krajskými poslancami za okres Svidník Jánom Vookom a Jánom Hirčkom, sme dospeli k dohode, že sieť stredných škôl v okrese Svidník sa pre nový školský rok meniť nebude. Do júnoveho zastupiteľstve pôjde len zmena zriaďovateľa Giraltovského gymnázia z VUC na mesto Giraltovce. Toto bolo taktiež prekonzultované spomínanými poslancami a primátorom mesta Giraltovce. Stojíme však za tým, že racionalizácia stredných škôl je potrebná na úrovni celého kraja. Po ďalšej analýze demografických, personálnych, finančných a majetkových pomerov v okrese, bude predložený návrh novej siete škôl zodpovedajúcej súčasnému počtu žiakov,” uviedol predseda školskej komisie PSK Marián Damankoš. 

HIRČKO A VOOK: NESMIE SA TO ŠIŤ HORÚCOU IHLOU, ŠKOLY DOSTALI VIAC ČASU

Zo začiatku sa uvažovalo aj o zrušení gymnázia či zlučovaní škôl. K tomu však v budúcom školskom roku nedôjde. “Sme veľmi radi, že sme dlhými rokovaniami dosiahli stav, že sa bude VUC ako zriaďovateľ zaoberať analýzou celého kraja, nie len okrajových okresov. Výnimkou je len Gymnázium v Giraltovciach, ktoré po spoločných jednaniach s primátorom mesta a jeho záujme, prejde zo zrdiaďovateľskej pôsobnosti VUC na mesto Giraltovce. Chodu gymnázia sa to ale nijako nedotkne. Chápeme však, že počet žiakov na stredných, ale aj základných školách rapídne klesol a aj požiadavku racionalizácie, ale nesmie sa to šiť horúcou ihlou. Toto nie je dôsledok dneška, ale dlhodobo ignorovania demografického vývoja v kraji, ktorý sa neriešil. Školy touto dohodou dostali viac času. Ako poslanci za okres Svidník sa nemôžeme stotožniť zo stavom, že sa racionalizácia dotýka hlavne nášho okresu, ktorý je pritom zapojený v akčnom pláne malo rozvinutých okresov. Rušenie stredných škôl rozvoju nášho okresu a tiež vyrovnávaniu regionálnych rozdielov určite nepomôže. Chceme aj touto cestou vyzvať rodičov a samotných študentov, aby neodchádzali na rovnaké školy mimo okresu, nakoľko máme kvalitné stredné školy, s dobrými výsledkami a kvalitnými pedagógmi aj u nás doma,” uviedli vo svojom spoločnom stanovisku krajskí poslanci za okres Svidník Ján Hirčko a Ján Vook. (ver)

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk