Rómovia spievali a tancovali

Hudba bola vždy silným prvkom v živote Rómov. Keďže hudobné nadanie Rómov je vo všeobecnosti prijímané veľmi pozitívne, je zároveň možnou formou integrácie a zaradenia sa do spoločnosti. Našou snahou je vzbudiť záujem o zmysluplné trávenie voľného času rómskych detí a mládeže. Súťažná prehliadka dáva možnosť prezentácii nadania a talentu na verejnosti.

Dňa 7. júna 2018 v Dome kultúry vo Svidníku zneli rómske piesne a tance. Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, mesto Svidník – odbor školstva, kultúry športu a mládeže, uskutočnili regionálnu súťažnú prehliadku RÓMSKY TALENT 2018. Súťaže sa zúčastnili: ZŠ Kružlová,  ZŠ Nižný Mirošov,   ZŠ Ladomirová, Komunitné centrum Stropkov, Terénna sociálna práca Svidník, Spojená škola OA Svidník. Spolu podujatia s zúčastnilo 75 súťažiacich.

Súťažné výkony hodnotila porota, pod vedením etnológa a hudobného folkloristu Ivana Čižmára.

 

VYHODNOTENIE:

 

Sólo spev: LAUREÁTI

František Čonka, Komunitné centrum Stropkov

Barbora Pospíšilová, ZŠ Nižný Mirošov

Nikola Halušková, ZŠ Kružlová

Stanislav Sivák, ZŠ Kružlová

Dávid Grundza, ZŠ Kružlová

 

Spev duo: LAUREÁTI

Klaudia Fedáková, Katarína Kurejová – Spojená škola OA Svidník

 

Spev trio: LAUREÁTI

Kamil Šivák, Dominik Grundza, Dávid Grundza – ZŠ Nižný Mirošov

 

Tanec: LAUREÁTI:

Tanečná skupina VESELÉ NOŽKY II. – ZŠ Nižný Mirošov

Tanečná skupina ROMANO JILO – Komunitné centrum Stropkov

Cenu za tanečný prejav získali:

Tanečná skupina BACK SIDE CREW – Terénna sociálna práca Svidník

Marek Bilý – ZŠ Nižný Mirošov

 

V hre na hudobný nástroj sa laureátom stal Maroš Žolták – ZŠ Nižný Mirošov

 

Ďakujeme súťažiacim  za krásny kultúrny zážitok a učiteľom za trpezlivosť pri príprave súťažiacich. Očakávame, že v budúcom roku sa do súťaže zapojí viac škôl z oboch okresov v regióne.

 

 

                                                                                                          Rodáková Mária

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk