Dlh medzi mestom a kúpaliskom sa neurovnal

Zmluva meszi mestom a KM system vyvolala na zastupiteľstve vášne. Spoločnosť KM system prevádzkuje kúpalisko vo Svidníku. Podľa zmluvy by mesto malo zabezpečiť kosenie areálu či odvoz odpadu. Prevádzkovateľ má podľa zmluvy o prenájme na všetky tieto služby zo strany mesta nárok. Mesto si však povinnosti neplní a vidí sporný bod v tom, že tieto služby neboli v zmluve jednoznačne uvedené. Vzniknutá škoda tak bude mesto stáť pravdepodobne najmenej 15 000 eur.  Na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve sa však problém nevyriešil.

Prevádzkovateľ kúpaliska rieši okrem prípravy na novú sezónu i vzájomné pohľadávky medzi spoločnosťou KM Systém, ktorá kúpalisko prevádzkuje, a mestom Svidník. Tieto pohľadávky riešilo mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadaní. Podľa zmluvy o nájme areálu malo mesto Svidník zabezpečiť každoročné kosenie areálu, odvoz odpadu či dvoch pracovníkov na prevádzku areálu. Povinnosti si však mesto Svidník plnilo veľmi nepravidelne alebo len čiastkovo, aj keď podľa zmluvy sa zaviazalo k plneniu, ktoré sa malo vykonať v pravidelných intervaloch. Povinnosti však neboli v zmluve o prenájme uvedené jednoznačne, a tak bude mestské zastupiteľstvo pri najbližšom rokovaní hľadať cestu k rokovaniam o novej zmluve, kde budú povinnosti prevádzkovateľa a prenajímateľa jednoznačne stanovené. Bude tak jasné, aké pravidlá a za akých podmienok sa majú dodržiavať. Spoločnosť KM Systém od mesta pôvodne požadovala vyplatenie zvýšených nákladov na prevádzku práve kvôli neplneniu povinností. Výška vzniknutej škody bola spoločnosťou KM Systém vyčíslená na 35 860 €. Vzhľadom na uplynutie premlčacej doby a snahy oboch strán na ďalšiu spoluprácu však výška pohľadávky klesla na 15 000 €.

KRÁĽ: VŠETKO JE O SPOLUPRÁCI

“Nepočul som, že máme záväzok o urovnaní. Kto je zodpovedný za túto dohodu?Kúpalisko využíva zdarma parkovisko pri heliodrome a zimnom štadióne. Nie sú to malé peniaze. Je táto zmluva výhodná pre mesto,” pýtal sa poslanec Ján Vook. Nájomná zmluva na prevádzkovanie kúpaliska je uzavretá do roku 2028. “Predtým sa starali o kúpalisko Technické služby a boli v strate 2-milióny korún. Táto zmluva bola uzatvorená ešte za bývalého vedenia,” uviedol primátor mesta Ján Holodňák. Bránil sa aj konateľ spoločnosti Jozef Kráľ. “Všetko je o spolupráci. Chceme ďalej rozvíjať areál, ide o náš región. Skúsme nájsť riešenie, aby sme mohli ísť ďalej.” Aj poslanec Jozef Poperník upozornil na to, že zmluva nebola plnená v niektorých bodoch a či existujú písomnosti o tom, že sa situácia chcela riešiť už skôr. “Obe strany chceli, aby sa to vyrovnalo,” povedal Holodňák. Poslankyňa Ivančová povedala, že pochybenia nastali na oboch stranách a navrhla, aby sa materiál z rokovania stiahol a pripravila sa nová dohoda. Poslanci sa chvíľu radili, no napokon dohodu neodobrili. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk