Úspechy výtvarných umelcov

Výtvarné spektrum 2018 - krajské kolo celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja prináša v aktuálnom  55.ročníku opätovne pestrosť autorského zastúpenia. Otvorenosť súťaže z hľadiska techník, tém a široké vekové rozpätie autorov sa zrkadlia v rozmanitosti umeleckých výpovedí. Hlavnými kritériami sa stali sila výpovede diela, autenticita rukopisu, celkový výraz práce, osobitosť výtvarného stvárnenia.  

V rámci súťaže hodnotila odborná porota na čele s predsedníčkou Mgr. art Evou Tkáčikovou v tomto roku 154 výtvarných prác od 72 autorov. Na základe hodnotenia porota udelila 1 hlavnú cenu,11 cien a14 čestných uznaní bez určenia poradia. Do súťaže sa zapojili autori z okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Medzilaborce, Spišská Nová Ves a Rožňava.

Odborná porota konštatovala kvalitatívny posun súťažných prác smerom k väčšej obsahovej i formálnej invenčnosti oproti minulému roku. Na výstavu porota odporučila 89 výtvarných diel od 52 autorov. Vernisáž výstavy spojená s odborným seminárom za účasti členov súťažnej poroty sa uskutočnila dňa 1. júna 2018 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom a potrvá do 29.júna 2018.

Okres Svidník úspešne reprezentoval Pavel Mochnacký, ktorý získal cenu za tetraptych Ružové okuliare, ktorého práce porota ohodnotila ako jeden z najhodnotnejších výtvarných prejavov celej krajskej súťaže svojou hĺbkou výpovede. Úspešnou autorkou vo svojej kategórií bola aj Gabriela Madejová, ktorá si za akryl v Tŕstí svojou vizuálnou úrovňou odniesla čestné uznanie. Medzi úspešných autorov, ktorí majú svoje práce vystavené a zároveň postupujú aj do celoštátnej súťaže „Výtvarné spektrum 2018“ zo Svidníka patria: Vladimír Makara, Andrej Uram  a Jozef Keselica. Okres Stropkov úspešne reprezentovali: Štefan Vašš, Roman Popik a Jaromír Hybeľ. Ceny získali Kamila Gemzíková , Erik Zápotocký a Anton Kočiš. Čestné uznanie si odniesli Tomáš Bednárik a Samuel Kopolovec Úspešným autorom gratulujeme a prajeme im aj veľa  úspechov a šťastia v celoslovenskom kole.

 

                                                          Katarína Grúsová, POS Svidník

 

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk