II. Zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu Svidník v Hrabovčíku

Vo štvrtok 31.mája 2018 sa uskutočnilo v Hrabovčíku druhé zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu (BRO) Svidník. Bezpečnostná rada sa zaoberala stavom plnenia uznesenia Správou povodia Bodrogu Trebišov, k protipovodňovým opatreniam v okrese. Správy o pripravenosti na plnenie úloh po vzniku mimoriadnej udalosti v obci predkladali starostovia Ladomirovej Vladislav Cuper a Hrabovčíka Sergej Vasilenko. V Ladomírovej plánujú modernizáciu kamerového systému. Prednosta okresného úradu Jozef Baslár vyzdvihol skutočnosť, že obec napriek finančným problémom, hľadá možnosti k zvyšovaniu bezpečnosti a ochrane majetku občanov. Jaroslav Suvák, riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru konštatoval: „Bezpečnosti občanov by efektívne pomohlo, ak by kamery boli na vstupe a výstupe do obce a pripojené na stálu službu polície v okrese. K tomu je nevyhnutne preskúmať legislatívne možnosti“ Ako uviedol starosta Hrabovčíka, Sergej Vasilenko: „Práve pred rokom (25.6.2017), obec prežila  povodeň. Boli vykonané záchranné a zabezpečovacie práce v celkovej výške vyše 3, 5 tisíc €. Problematickým v zimnom období sú záveje na ceste. Obec je iba 5 km od Svidníka s 350 obyvateľmi a s celodennou materskou škôlkou  je atraktívna pre potencionálnych záujemcov k výstavbe rodinných domov.“ Členovia bezpečnostnej rady vyzdvihli nielen poriadok v obci, ale starosta ako dobrý hospodár má veľmi pekné priestory obecného úradu a excelentne upravené okolie s fontánkou.  Riaditeľ polície plk. Jaroslav Suvák informoval o bezpečnostnej situácií v okrese Svidník. K 30.04.2018 bolo zaznamenaných 82 trestných činov, z ktorých bolo 56 už objasnených. Z toho bolo 40 násilných, 27 majetkových  a 15 ekonomických trestných činov. V okrese je 15 624 vozidiel a od začiatku roka bolo 26 evidovaných dopravných nehôd. Polovica nehôd bola zavinená porušením povinnosti  vodiča,  v 12 prípadoch nesprávny spôsob jazdy, nedovolená rýchlosť jazdy(6), stret so zvieraťom(5) a nesprávna jazda cez križovatku(4).

                                                                                   Michal Kosť, sekretariát BRO


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk