Komiks 2018 – MOJE NIE ZLU

 ...a zase sme boli úspešní...my, žiaci ZŠ, Komenského

 

30. mája 2018 o 9.00 hod. sa v Novej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove na Malej scéne konalo vyhodnotenie krajského kola literárno-výtvarnej súťaže Komiks 2018 – Moje nie zlu, v tvorbe komiksových príbehov, do ktorej sme sa zapojili aj my. Súťaž bola vo svojom 16. ročníku zameraná na zdravý životný štýl a výchovu predchádzania patologických kriminálnych javov detí základných škôl.

V silnej konkurencii 23 škôl sme si vykreslili a vypísali krásne 3.miesto v podaní  Lívie Marchevskej a Ľuboslavy Gmiterovej. Laure Safkovej, Simone Haluškovej, Sabíne Bilaninovej a Nikolasovi Vyravcovi sa podarilo získať Čestné uznanie. Všetkým oceneným prajeme v ďalšej ich komiksovej tvorbe veľa kreativity, aby im to písalo i kreslilo čoraz intenzívnejšie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -ak-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk