Literárne potulky kračúnovských žiakov

Jeden zo slnečných májových dní využili žiaci ZŠ v Kračúnovciach na netradičné vyučovanie a vymenili školské lavice za exkurziu po stopách známych slovenských spisovateľov. Keďže ich čakala dlhšia cesta literárnych potuliek, museli si spolu s vyučujúcimi SJL trochu privstať. Mierne ospalí ale dobre naladení vyrazili do Liptovského Mikuláša, kde si prezreli múzeu významného štúrovského básnika Janka Kráľa.

Veľmi zaujímavým zastavením bol rodný dom Martina Kukučína v malebnej dedinke Jasenová. Vo Vyšnom Kubíne mali žiaci možnosť pozrieť si zaujímavú expozíciu o živote a diele barda slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslava i významnej spisovateľky M. Figuli. Pútavým rozprávaním zaujal žiakov aj príbuzný z rodu M. Figuli.

Spestrením literárneho putovania bolo prevezenie vláčikom Tanečník očarujúcou oravskou prírodou. Oravská Lesná v tento deň predostrela skutočne nádhernú prírodnú scenériu doplnenú všakovakými rozprávkovými bytosťami.

Pamiatku významných literárnych dejateľov si žiaci uctili zapálením sviečky pri hrobe P.O. Hviezdoslava, M. Figuli, J. Matúška na cintoríne v Dolom Kubíne.

Celá exkurzia dýchala spomienkami na spisovateľov pre slovenský národ určite nezabudnuteľných.

 

E.H. ZŠ v Kračúnovciach


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk