MDD na 1.stupni na Karpatskej

Veselo bolo v piatok 1. júna na 1. stupni, keď naši žiaci vymenili školské lavice za dopoludňajšie šantenie. Triedne učiteľky pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity, medzi ktoré patrili:

1.    maľovanie na tvár

2.    kreslenie na chodník

3.    športová súťaž v naplnení fľaše vodou pomocou školskej špongie

4.    pavúkova slalomová dráha

Chvíľu, počas ktorej učiteľky pripravovali jednotlivé stanovišťa, deti využili  na spoločenské hry v triede. Všetky  deti boli po skončení aktivít odmenené sladkosťami, plyšovou hračkou, ceruzou a gumou. Deti boli neskutočne nadšené, že tento pre nich významný deň prežili s veľkou radosťou. Poďakovanie patrí sponzorom: p. poslankyňa MsZ N. Fedorková, p. Krifková, p. Malačinová. Ďakujeme


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk