Kreativita na včelí úkor

 Vzhľadom na obmedzené schopnosti žiakov SŠ ZŠ Svidník (D. Millyho) a z toho vyplývajúce možnosti sa s našimi žiakmi nemôžme realizovať až na takej úrovni ako sa to dá so zdravými žiakmi. Napriek tomu je to možné v súťaži s názvom „Medový štetec“, ktorú každoročne vyhlasuje POS vo Svidníku. Naši žiaci dokážu pracovať len pod vedením učiteľa. Dokážu strihať, lepiť, krčiť papier, natierať plochy, vymaľovávať obrazce, modelovať a pod. s pomocou učiteľa, resp. asistenta učiteľa, ktorého prítomnosť je na vyučovaní nutná.

Takto to bolo aj pri výrobe zakvitnutého stromu, na ktorom visí včelí roj. Včelár z plastelíny v ochrannom odeve sa ho snaží odchytiť...  Tento námet s názvom „Včelí úlet“ spoločne spracovala IVP trieda pod vedením Mgr. Daše Berežnej.

Fotka... ako Alan strihá korunu stromu

Ďalšia priestorová práca „Včela v záhrade“ pozostáva z včiel vyhotovených z plechoviek, ktoré opeľujú papierové kvety. Je to riadny kus prírody. Touto prácou reprezentovala našu školu trieda I- IVP pod vedením Bc. Ľubice Baranovej.

B

Fotka z oceňovania v POS

Dňa 7. júna sme si spoločne prevzali ocenenie (diplom, vecný darček a voskovú medailu) za účasť na tejto akcii. Ako kolektív žiakov a učiteľov sa tešíme priazni poroty a tiež sa tešíme zo spestrenia edukačného procesu.

 

učitelia SŠ ZŠ


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk