Poslanci zoškrtali rozpočet. Navyše nedostane ani Mestský úrad, ani športové kluby

Druhá zmena rozpočtu vyvolala vášne. Pred verdiktom odišli poslanci do vedľajšej miestnosti a tam sa radili čo zo zmeny vylúčiť a čo podporť. 

Peniaze na platy pre zamestnancov Mestského úradu poslanci neuvoľnili. Neschválili ani mimoriadnu dotáciu pre športy - hokejbal, volejbal a futbal.

Poslanci schválili účel úveru -500-tisíc eur na rekonštrukciu a realizáciu nových ciest a chodníkov a pre 250-tisíc na vybudovanie nového futbalového ihriska. “Na predfinancovanie schválených projektov počítame s krátkodobým úverom vo výške 670-tisíc eur, účel ktorého je potrebné schváliť. Okrem toho je otrebé schváliť účel ďalších úverových zdrojov vo výške 200-tisíc eur. Tieto peniaze je možné čerpať len na investície do miestných komunikácii schválených mestským zastupiteľstvom,” uviedol vedúci odboru financií Nikolaj Vlčinov.

Neprešiel projekt na kanalizáciu pre zrážkovú vodu v meste zo sídliska DUKLA, UTRA a z pešej zóny po ulicu Ľ. Štúra. Poslanci vypustili aj bod, kde mesto žiadalo 20-tisíc na členstvo v rôznych organizáciach a združeniach. Ani peniaze na Mestský informačný systém neprešli. Na Nábrežnej ulici potrebujú opraviť v jednej bytovke stúpacie rozvody, peniaze z rozpočtu sa na túto akciu zatiaľ neschválili.

VÝSTAVBA PAMÄTNÍKA 1.ČSR POTREBUJE 10-TISÍC EUR

Poslanci schválili viac peňazí na dotáciu na zakúpenie kompostérov pre rodinné domy, peniaze na riešenie osadenia dopravných značiek. Mestská kasa potrebovala aj navýšenie o 25-tisíc eur na vysprávky chodníkov a ciest. Materská škola na ul. Ľ. Štúra potrebovala peniaze na opravu sociálnych zariadení, škôlka na ul. gen. Svobodu zasa potrebuje opraviť schody pri vchode a jedáleň pri škôlka na Ulici 8.mája potrebuje peniaze na vzduchotechniku. Krytá plaváreň pri škole na ulici 8. mája bude fungovať dlhšie. Desaťtisíc dostala aj výstavba pamätníka 1.ČSR. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk