Otváraciu dobu obchodov a zariadení reguluje mestská vyhláška

Poslanci schválili nové nariadenie týkajúce sa otváracej doby obchodov, diskoték a poskytovateľov služieb, po polnoci sa v meste zabavíte málokde. Nová vyhláška totiž upravuje otváraciu dobu všetkých zariadení na území mesta Svidník. Dôvodom tohto opatrenia je absencia platných pravidiel pre otváraciu dobu v jednotlivých prevádzkach.

Čas prevádzky jednotlivých obchodov a poskytovateľov služieb bude čoskoro určovať mestská vyhláška, ktorá upravuje otváracie hodiny v týchto zariadeniach. Pre celé územie mesta Svidník bude platiť jednotný čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb od 6.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si bude môcť podnikateľ sám určiť prevádzkový čas pre každú prevádzku. Prevádzkarne, ktoré budú otvorené po 22.00 hod., budú povinné dodržiavať nočný pokoj a verejný poriadok. Všeobecne záväzné nariadenie sa bude vzťahovať na všetky právnické osoby a fyzické osoby, podnikateľov, ktorí prevádzkujú na území mesta Svidník prevádzkarne obchodu a služieb. Nové nariadenie tak určuje čas predaja a otváracej doby supermarketov, obchodov či poskytovateľov služieb, ale i napríklad reštauračných záhradiek, benzínových staníc, diskoték, novinových stánkov či lekární. Obmedzovať sa ale napríklad nebudete musieť, ak usporiadate svadbu alebo stužkovú slávnosť či rodinnú oslavu, prípadne firemný večierok.

NA SILVESTRA OBMEDZENIA NEBUDÚ

Nové nariadenie nezakazuje prevádzkovanie zariadení po 22. hodine, ale nariaďuje týmto dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku. Reálne si tak napríklad v reštaurácii alebo v bare posedíte v pracovných dňoch od rána od šiestej do polnoci. V piatok a cez víkend môžete návštevu predĺžiť do tretej do rána. Rovnako dopadnete, ak máte v pláne ísť napríklad na diskotéku. V pracovných dňoch sa budete môcť na diskotéke zabávať od ôsmej rána do polnoci, v piatok a v sobotu do tretej hodiny ráno. Posedenie na terase reštauračného zariadenia budete môcť využiť rovnako tak do 22.00 hod. večer, v centre mesta do polnoci. Rovnako tak ako vo viacerých iných mestách, ani vo Svidníku tieto obmedzenia nebudú platiť v jediný deň v roku - na Silvestra. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení VZN by mali vykonávať Mestská polícia vo Svidníku a Mestský úrad vo Svidníku, odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu. Za porušenie ustanovení môže mesto udeliť pokutu. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk