Svidníčania slávili deň rodiny

V piatok 8. júna sa na Cirkevnej škole sv. Juraja vo Svidníku konala zaujímavá akcia s názvom Deň rodiny, ktorý bol určený nielen pre rodiny žiakov cirkevnej školy, ale aj pre širokú svidnícku verejnosť.

„Tento Deň rodiny organizujeme na našej škole pravidelne a je určený pre všetkých. Každý, kto mal chuť, mohol prísť medzi nás a zabaviť sa s nami. Pod názvom Deň rodiny táto akcia funguje tretí rok, predtým sme to nazývali všelijako, či už rodinný piknik alebo stretnutie rodiny. Program sa začal svätou liturgiou v našej kaplnke a pokračoval v areáli našej školy, kde boli pre deti pripravené rôzne súťaže. Medzitým na našom pódiu taktiež vystúpili aj bývalí žiaci našej školy, ktorí sa venujú hudbe, či už známa svidnícka speváčka ľudových piesni Dominika Paňková a taktiež aj Svidníčanom možno menej známy, ale verím, že nádejný raper Dávid Pich,“ informovala o akcii riaditeľka školy Katarína Hrižová.

ČO PRE VÁS ZNAMENÁ RODINA?

„Rodina pre mňa znamená všetko. Lásku, pokoj a predovšetkým odovzdávanie sa. Myslím si, že v dnešnej dobe trávia rodiny spolu málo času, keďže väčšinou otcovia sú odcestovaní za prácou. Možno, aj keď ľudia nie sú odcestovaní, sú však veľmi pracovne vyťažení a tým pádom sa nemajú čas venovať svojim deťom. A aj preto sa na našej škole snažíme vytvárať také akcie, kde by rodiny spolu mohli stráviť viac času a zabaviť sa spolu,“ hovorí riaditeľka Cirkevnej školy sv. Juraja vo Svidníku. Na jej slová nadväzuje aj Svidníčanka Helena Paňková. „Rodina pre mňa znamená prístav, kde všetci môžu prísť. Ja už mám okrem detí aj vnúčatá a teším sa, že sa môžeme všetci spolu stretávať, radovať sa či riešiť problémy každodenného života. Som veľmi rada, že práve Cirkevná škola sv. Juraja začala vo Svidníku organizovať takéto akcie na podporu rodiny, keďže v dnešnej dobe sa rodiny často rozpadávajú a v mnohých manželstvách sa skloňuje slovo rozvod.“


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk