Kam za futbalom

TIPOS III. liga Východ –

16. 6. o 17.00 hod.: Rožňava

– Giraltovce, 17. 6. o 17.00

hod.: Svidník – V. Revištia,

Svit – Stropkov

IV. liga Sever – 17. 6. o 17.00

hod.: Kračúnovce – Zámutov

II. liga st. a ml. dorast

Východ – 16. 6. o 10.00

a 12.15 hod.: Giraltovce

– KAC Košice (hrá sa

v Marhani), 17. 6. o 10.00

a 12.15 hod.: Galaktik Košice

– Stropkov

I. liga st. žiaci Východ U 15

a U 14 – 12. 6. o 10.00 a 12.00

hod.: Trebišov – Stropkov,

16. 6. o 10.00 a 12.00 hod.:

Stropkov – Snina

II. liga st. a ml. žiaci sk. B

16. 6. o 10.00 a 11.45 hod.:

Svidník – Sabinov

VI. liga OOFZ – 16. 6.

o 17.00 hod.: Kalnište –

Rovné, Chotča – Hrabovčík,

Radoma – Miňovce, Kuková

– Lomné, Sitníky – Tisinec,

Breznica – Lúčka, Stročín

má voľno

VII. liga OOFZ – 16. 6.

o 17.00 hod.: Ladomirová –

Baňa, Mestisko – Kružlová

-bar-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk