III. Okresné športové hry seniorov

 Vo štvrtok 7. júna 2018 sa

uskutočnili III. okresné športové

hry seniorov, usporiadané

Okresnou organizáciou

JDS Svidník. Na materiálnom

a technickom zabezpečení

hier sa podieľali Mestský úrad

a Technické služby Svidník

poskytnutím priestorov futbalového

štadióna.

 

Súťaže sa zúčastnili štyri šesťčlenné

družstva a to : ZO JDS

Giraltovce, Kračúnovce, Kuková

a Svidník. Za veľmi pekného

počasia a výborne pripravených

jednotlivých súťažných

stanovíšť sa súťažilo v behu na

60 m /ženy na 50m/, v streľbe

zo vzduchovky, v hode granátom

na cieľ, v kope na bránku a

muži a vo vrhu guľou a ženy v

hode kriketovou loptičkou. Po

súťažnom dopoludní výborne

chutil obed a občerstvenie na „

Žabe „. Zároveň bolo prevedené

vyhodnotenie súťaže spojené s

odovzdávaním diplomov , pohárov

a vecných cien. Víťazným

družstvom sa stalo družstvo ZO

JDS Svidník. Na druhom mieste

skončilo družstvo ZO JDS

Giraltovce. Bronzovú priečku

obsadila ZO JDS Kuková za ňou

skončila ZO JDS Kračúnovce.

V súťaži jednotlivcov – ženy na

prvých troch miestach skončili:

Anna Chudíková, Mária Osifová

a Helena Kurilcová. V súťaži

mužov: Jozef Fecenko, Milan

Paľa a Andrej Varchola.

Dňa 21. júna 2018 na Krajských

športových hrách v Poprade bude

náš okres reprezentovať 8-členné

družstvo /4 ženy a 4 muži/.

Spomínaných šiestich pretekárov

doplnia štvrtí v poradí jednotlivcov..

Veríme, že aj toto

súťažné družstvo bude úspešne

reprezentovať náš okres. Ďakujeme

Mestskému úradu, Technickým

službám mesta Svidník

a všetkým sponzorom, ktorí pomohli

pri usporiadaní tejto akcie.

 

Anton Berežňák,

predseda OO JDS Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk