Úradná správa č. 37 zo dňa 07. júna 2018

Sekretariát: Oznamuje FK

OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky,

úradné správy, ŽK, ČK,

strelcov gólov, rozpis zápasov

a tlačiva OOFZ nájdu na stránke:

www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

a na www.futbalnet.sk

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že

im v ISSF bola vystavená zberná

faktúra za mesiac máj, ktorá

je splatná do 11.06.2018 (pondelok).

Oznamuje FK OOFZ Svidník,

že z rozhodnutia VV OOFZ zo

dňa 06.06.2018 sa uskutoční

Riadna konferencia OOFZ

06.07.2018(piatok) o 17.00 hod.

vo Svidníku v reštaurácii AB /

budova MSÚ/

Oznamuje FK OOFZ Svidník,

že Aktív ŠTK sa uskutoční

06.7.2018(piatok) o 18.00 hod.

vo Svidníku v reštaurácii AB /

budova MSÚ/

Deň futbalu OOFZ Svidník sa

uskutoční 23.06.2018(sobota)

na štadióne MŠK Tesla Stropkov

o 15.00 hod. finále okresnej

žiackej ligy- Miňovce – víťaz

skupiny „B“ a o 17.00 hod. finále

Pohára predsedu OOFZ Svidník-

Breznica – Tisinec.

ŠTK OOFZ:

Schválila výsledky 24. kola

6.ligy dospelých, 13.kola 7.ligy

dospelých, 13.kola 4.ligy dorastu,

13. kola 3.ligy žiakov

Kontumuje: stretnutie 24.kola

6.ligy dospelých Breznica –

Stročín 3:0 kont.- hostia na

stretnutie nenastúpili, do pozornosti

DK, poplatok 10,- EUR

Kontumuje: stretnutie 13.kola

7.ligy dospelých Ladomirová –

Mestisko 3:0 kont.- hostia na

stretnutie nenastúpili, do pozornosti

DK, poplatok 10,- EUR

Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne

do 30.6.2018 zaslali prihlášky

do nového súťažného

ročníka 2018/2019. Prihlášky

sa vyplňujú iba v ISSF / elektronická

podateľňa – prihláška

do súťaže/, za každé družstvo

zvlášť(družstvo si treba vytvoriť

v ISSF).

Proti rozhodnutiam je možné

sa odvolať podľa SP čl.87/1 do

14 dní.

KR a DZ OOFZ:

Zmeny v obsadení - 09.06.2018:

6.Liga:

Hrabovčík – Radoma: Dovičák

za Končára

Lúčka – Kalnište: Končár za Dovičáka

Miňovce – Kuková: DZ – Fiľarský

DK OOFZ:

Trestá FK Stročín za nenastúpenie

na stretnutie 24.kola 6.ligy

dospelých Breznica – Stročín

finančnou pokutou 100,- EUR,

podľa RS 26/b, poplatok 10,-

EUR

Trestá FK Mestisko za nenastúpenie

na stretnutie 13.kola

7.ligy dospelých Ladomirová

– Mestisko finančnou pokutou

100,- EUR, podľa RS 26/b, poplatok

10,-EUR

Trestá hráča FK Sitníky – Denis

Polaščík – 1239476 - DO zastavením

športovej činnosti na 1

stretnutie nepodmienečne od

07.06.2018, podľa DP 37/3, poplatok

10,- EUR

Trestá hráča FK Radoma – Dávid

Malačina – 1254849 - DO

zastavením športovej činnosti

na 1 stretnutie nepodmienečne

od 07.06.2018, podľa DP 37/5a,

poplatok 10,- EUR

Odvolanie proti rozhodnutiu

komisie (okrem rozhodnutí

podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa

podáva na Disciplinárnu komisiu

OOFZ, v lehote do 7 dní

odo dňa oznámenia rozhodnutia

disciplinárnej komisie (čl.84

ods.1 DP).

Úradná správa OOFZ uverejnená

v okresných týždenníkoch

má informatívny charakter a

nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je

Úradná správa OOFZ zverejňovaná

na stránke: www.svidnik.

obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk