Učebne vo svidníckych školách dostanú významné prostriedky na technické vybavenie

12. júna obdŕžala samospráva informáciu o schválení projektu pre zlepšenie vybavenia učební na základných školách vo Svidníku v hodnote 372 126,58 eur.

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR schválilo projekty mestu Svidník v rámci výzvy „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.“ Školy si spoločne dovybavujú 14 jazykových, prírodovedných aj polytechnických učební. V niektorých priestoroch sa počíta s menšími stavebnými zásahmi. 

Prostriedky poputujú na ZŠ na Ul. Karpatská celkovej hodnote oprávnených nákladov 152 tisíc eur, na ZŠ na Ul. 8. mája v celkovej hodnote 134 tisíc eur a na ZŠ na Ul. Komenského 104,6 tisíc eur., celkovo ide o sumu viac ako 390 tisíc eur. V krátkej dobe nás Prešovský samosprávny kraj vyzve k predloženiu podkladov ku zmluve o NFP, následne budú prebiehať verejné obstarávania, ich kontrola a zazmluvnenie víťazov súťaží. Predpokladáme, že v novom roku by mohli učebne dostať nový šat, ktorý prinesie výrazný posun v kvalite vyučovania na všetkých troch základných školách. Primátor mesta Svidník Ján Holodňák: „Považujem to za úspech a veľmi sa tomu teším, lebo je to vklad pre naše deti.“

Mesto Svidník je veľmi aktívne v skvalitňovaní školského prostredia. V súčasnosti sa pracuje na zateplení MŠ na Ul. gen. Svobodu a na Ul. 8. mája, rovnako sa pracujem aj na rekonštrukcii ZŠ na Ul. Karpatskej a v blízkej budúcnosti sa bude zatepľovať aj tretia MŠ na Ul. Ľ. Štúra a Základná umelecká škola, celkovo v hodnote 2 mil. eur. (Kristína Tchirová) 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk