ŽIACI ZŠ KOMENSKÉHO SPOZNÁVALI SVIDNÍK

Letné prázdniny sú časom táborov s rozličným zameraním. Žiaci 1. až 5. ročníka Základnej školy Komenského sa počas prvého prázdninového týždňa zúčastnili letného tábora „Zázračná cesta“, ktorý pre nich pripravil kolektív pedagogických a odborných asistentov školy.

 

„Cieľom tábora bolo spoznať všetky pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú vo Svidníku. Žiaci postupne navštívili skanzen, kde sa mohli dozvedieť, ako žili naši predkovia. Vo Vojenskom historickom múzeu si žiaci pozreli a vypočuli históriu prvej a druhej svetovej vojny. V Múzeu ukrajinskej kultúry bola žiakom priblížená história nášho okresu a taktiež aj expozícia flóry a najmä fauny našich lesov, ktorá sa žiakom nesmierne páčila, keďže mali možnosť vidieť zvieratká v živej veľkosti. Počas tábora nechýbal ani výlet do Lesoparku a poriadna opekačka. V posledný deň tábora žiaci hľadali v areáli školy ukrytý poklad a tábor bol zakončený rozlúčkovou diskotékou,“ hovorí pedagogička Leona Frigová, ktorá verí, že sa tábor žiakom páčil a každý si počas bohatého programu prišiel na svoje. Organizátori tábora by sa touto cestou chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí tábor podporili a aj riaditeľovi Múzea ukrajinskej kultúry Doc. PhDr. Jaroslavovi Džoganíkovi, CSc. za spoluprácu a ústretový prístup. (lj)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk