BESKYD SVIDNÍK NA EXPEDÍCII V NÓRSKU

Počas poslednej júnovej de- kády sa členovia Klubu slo- venských turistov Beskyd Svidník Ľubomír Varga, Ľudo- vít Fek, Ľuboš Futej a predse- da klubu Michal Hajduk vy- brali spoznávať krásy nórskej prírody.

 

„Naša cesta do Nórska sa zača- la v Liberci, odkiaľ sme na bi- cykloch s kolegom Ľubom vy- razili do Jizerských hôr a okolo vrchu Ještěd. Následne sme sa po ceste zastavili v Plzni, kde v tom čase prebiehali Maj- strovstvá Slovenska a Česka v cestnej cyklistike, na kto- rých sme videli v akcii aj Pet- ra Sagana, ktorý tu suverénne zvíťazil. V Nemecku sa k nám pridali aj ďalší dvaja kolegovia a cez Dánsko sme potom prišli trajektom do nórskeho mes- ta Kristiansand. Potom sme išli do Stavangeru a odtiaľ do mesta Sandnes, kde sme boli ubytovaní u jedného kamaráta. Zo Sandnesu sme potom vy- rážali na naše turistické cesty. Postupne sme prešli všetky tri najväčšie nórske atrakcie, a to Preikestolen, Kjerag a Troll-

tunga. Počasie nám tiež chva- labohu vyšlo bez dažďa, a preto sme s expedíciou veľmi spo- kojní,“ hovorí Michal Hajduk, predseda KST Beskyd Svidník.

 

KRAJINA S ÚŽASNOU PRÍRODOU

 

Hovorí sa, že príroda v Škandi- návii je naozaj úchvatná a pravdivosť tejto informácie potvrdzujú aj Svidníčania. „V Nórsku som bol po prvýkrát a táto kra- jina na mňa spravila obrovský dojem. Krásna panenská príroda, čarovné hory a jazerá, skrát Svidníčania na Trolltunge. V pozadí úchvatná nórska prírodaka úžasné.

 

Najväčším zážitkom pre mňa bol výstup na Kjerag. Je to pomerne dosť náročná cesta, ale keď už vyjdete na tú náhor- nú plošinu, tak ten výhľad na krásne okolité skaly určite stojí za to. Čerešničkou na torte je kameň s priemerom asi jeden meter, ktorý je zakliesnený me- dzi dvomi skalami a pod ním je obrovská priepasť, ale ľudia tam chodia a fotografujú sa, keďže zábery sú nádherné,“ vyslovil svoje dojmy Ľubomír Varga.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk