Najväčšie dobrodružstvo sa začína v lete!!!

Detské ihriská, dvor u starých rodičov, dovolenka alebo tábor - všetko sú miesta plné detských dobrodružtiev. 

 

Zo štatistík vyplýva, že počet detských úrazov v lete vždy stúpa. Najčastejšie príčiny úrazov detí v lete 

 

Pády 

sú najčastejším typom zranenia z detstva, na pohotovosti štatisticky 

skončí 20 – 25% prípadov. Najohro- zenejšou časťou tela pri pádoch u detí je hlava a s ňou spojené nebez- pečné poranenia. 

 

Popáleniny 

sú jedným z najvážnejších poranení v detskom veku. U detí do 3 rokov je najčastejšou príčinou obarenie vria- cou vodou, u detí predškolského a školského veku poranenia v elektric- kých zásuvkách. 

 

Priotrávenie 

môže byť spôsobené neúmy- selným požitím liečiv, vý- robkov v domácnosti ako sú bielidlá, čistiace a dezinfekč- né prostriedky ako aj kozmetika. Deti sú obzvlášť citlivé na požitie jedov, najmä kvôli zvedavosti.  Niektoré úrazy môžu spôso- biť nemalé finančné problémy. 

Zabezpečte svoju rodinu pred možnými finančnými problé- mami v dôsledku úrazu. 

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk