Stretnutie bývalých absolventov športových tried.

Pri príležitosti 55. výročia založenia ZŠ Komenského sa pôde základnej školy stretli bývalé žiačky/hráčky volejbalistky športových tried a klubu. Na stretnutie boli pozvaní aj chlapci futbalisti. Prihlásilo sa niečo cez 20 dievčat, ale z rôznych rodinných a iných príčin prišlo len 16.

Po privítaní a príhovoroch sa spomínalo na roky minulé, ale aj súčasné formou prezentácií a fotodokumentácií . Stretnutie malo dve časti, spoločenskú a športovú. Po krásnych spomienkach a veselých príhodách z jednotlivých rokov sa dievčatá /aj keď sú niektoré už dvojnásobné mamičky/ stretli na palubovke v telocvični. Bol to krásny volejbal a perfektná spomienka na roky minulé. Hrali tak ako kedysi s odhodlaním, zápalom a v súbojoch o každú loptu bolo vidieť, že nezabudli.

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk