Kam za futbalom

TIPOS III. liga Východ 15.

9. o 15.30 hod.: Stropkov –

Sp. Nová Ves, 16. 9. o 15.00

hod.: Svidník – Snina, V. Revištia

– Giraltovce

IV. liga Sever – 16. 9. o 15.00

hod.: Kračúnovce – Sp. Podhradie

II. liga st. a ml. dorast Východ

15. 9. o 10.00 a 12.15

hod.: Giraltovce – Krásna,

Stropkov – Humenné, 16. 9.

o 10.00 a 12.15 hod.: Kežmarok

- Svidník

II. liga st. a ml. žiaci sk. B

15. 9. o 10.00 a 11.45 hod.:

Široké – Svidník, Kračúnovce

– FAMT Prešov

II. liga žiačky Východ

U 15 – 13. 9. o 16.00 hod.:

Stropkov – Sp. Nová ves, 16.

9. o 10.30 hod.: Trebišov -

Stropkov

Prípravka U 11 a U 10 – 11.

9. o 10.00 a 11.00 hod.: Svidník

- Ľubotice

VI. liga OOFZ – 16. 9.

o 15.00 hod.: Tisinec – Bukovce,

Kalnište – Sitníky,

Stročín – Chotča, Rovné –

Miňovce, Radoma – Lúčka,

Breznica - Lomné

VII. liga OOFZ – 16. 9.

o 15.00 hod.: V. Orlík – Ladomirová,

Baňa – Gribov,

Mestisko - Giraltovce

-bar


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk