Svidníčania sa pohoršujú! Cena za opravu mosta sa im zdá pridrahá

Most na Ulici Ľ. Štúra  opravujú. Oprava stála necelých 26-tisíc eur.  Most meria 100 metrov. V orpave išlo hlavne od odhrdzavenie a maľovanie.

Mnohým Svidníčanom sa zdá cena za opravu mosta premrštená. „Oprava zahŕňa ručné zbrusovanie kovových konštrukcií, odhrdzovanie postrekom, oplachovanie na vymytie všetkých nečistôt, striekanie farby 2 v 1, dvakrát, osadzovanie nových hranolov pozdĺž vozovky,” informovala PR manažérka mesta Kristína Tchirová. Oprava stála necelých 26-tisíc eur. „Rozpočet na opravu mosta robila erudovaná architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť Stavoprojekt Prešov a jej návrh ceny za opravu schvaľovalo mestské zastupiteľstvo vo Svidníku. Mesto kontaktovalo viac ako 10 firiem a o zákazku prejavila záujem len jedna firma,” uviedla K. Tchirová. Otázkou je, prečo takýto náter a o drobnú opravu nerobili Technické služby mesta. „Technické služby mesta Svidník nemajú v súčasnosti dostatočné kapacity na výkon tejto opravy a nie sú tiež technicky vybavený na tento typ opravy. Iné svidnícke spoločnosti nemali záujem o túto zákazku,“ dodala Tchirová. (ver)

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk