Kam za futbalom

TIPOS III. liga Východ –

6.10. o 14.30 hod.: Maria Huta –

Giraltovce, 7. 10. o 14.30 hod.:

Svidník – Šar. Michaľany,

Snina – Stropkov

IV. liga Sever – 7. 10. o 14.30

hod.: Kračúnovce – Záhradné

II. liga st. a ml. dorast

Východ – 6. 10. o 10.00

a 12.15 hod.: Trebišov –

Giraltovce, Svidník – Sp. Belá

I. liga st. žiaci Východ U 15

a U 14 – 6. 10. o 10.00 a 12.00

hod.: Humenné – Stropkov

I. liga ml. žiaci Východ U 13

a U 12 – 6. 10. o 10.00 a 11.30

hod.: Stropkov - Humenné

II. liga st. a ml. žiaci sk.

B – 6. 10. o 10.00 a 11.45

hod.: Plavnica – Svidník,

Kračúnovce – N. Ľubovňa

II. liga žiačky U 15 Východ

4. 10. o 15.00 hod.: Snina –

Stropkov, 7. 10. o 10.30 hod.:

Stropkov – Humenné

VI. liga OOFZ – 7. 10.

o 14.30 hod.: Lúčka – Lomné,

Miňovce – Breznica, Chotča

– Kuková, Sitníky – Radoma,

Tisinec – Rovné, Kalnište –

Stročín

VII. liga OOFZ – 7. 10.

o 14.30 hod.: Gribov – V.

Orlík, Mestisko – Kružlová,

Giraltovce – Ladomirová

-bar-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk