V obci Kružlová i v Údolí smrti pribudli ďalšie informačné tabule

Do obce Kružlová a do Údolia smrti, z VÚC Prešov, schválili dva drevené stojany s informačnými tabuľami. 

,,Napísali  sme projekt na VÚC Prešov (zastupiteľstvo) a boli sme úspešní. Prispeli nám sumou 500€ a finančným príspevkom zo svojho rozpočtu prispela aj obec.  Týmto by som chcel úprimne poďakovať poslancovi VÚC Prešov za okres Svidník Jánovi Hirčkovi za podporu nášho projektu a jeho širokospektrálny prínos a príkladnú spoluprácu pri rozvoji obce Kružlová. Dané informačné tabule nielenže budú informovať o našom regióne, ale skrášlia i vzhľad obce a Údolia smrti,“ informoval starosta obce Kružlová PhDr. Adrián Gužo. (red)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk