SVIDNÍCKÝ PRAVOSLÁVNY CHRÁM SVӒTEJ TROJICE ČAKÁ VÝMENA CHRÁMOVÝCH DVERÍ

Na výjazdovom rokovaní vlády vo Svidníku, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra, bol v rámci realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník podaný návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v celkovej sume 1 255 000 eur. Financie by mala dostať aj Pravoslávna cirkevná obec v našom meste.

„Ešte dávnejšie som podal žiadosť na ministerstvo financií, v ktorej sme požadovali finančnú dotáciu vo výške 10 000 eur na výmenu chrámových dverí na našom Pravoslávnom chráme Svätej Trojice. Na rekonštrukciu bude potrebných 15 000 eur, to znamená, že 5000 eur si zabezpečíme z vlastných zdrojov a zvyšnou sumou nám prispeje štát. Súčasné dvere, ktoré máme osadené v chráme, sú balkónové a prefukujú. To je dôvod, prečo by sme chceli tieto dvere vymeniť,“ vysvetľuje správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku Ján Sovič, podľa ktorého sa s výmenou dverí začne vtedy, ak sľúbené peniaze od vlády prídu.

(lj)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk