Podvod s úverom

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku vedie trestné stíhanie vo veci zločinu úverového podvodu, ku ktorému malo dôjsť v mesiaci december minulého roku.

Páchateľ v jednej z bánk vo Svidníku požiadal o poskytnutie spotrebného úveru vo výške 25 000 eur, ale pod menom osoby V. B. K žiadosti doložil splnomocnenie na úkony súvisiace s vybavovaním a čerpaním úveru v mene V. B. (t. j.  potvrdenie o príjme, pracovnú zmluvu a výpisy z účtu). Pri overovaní si týchto údajov bolo zistené, že výpisy sú falzifikáty a nezodpovedajú skutočnosti. Banka teda žiadosť o úver zamietla a požadovanú sumu nevyplatila. Zákon pre páchateľa tohto trestného činu stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až desať rokov. (KRPZ)

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk