IVANČOVÁ: Kandidujem, lebo chcem pracovať pre Svidník

Moje pôsobenie v samospráve mi prinieslo mnoho cenných skúseností. Spoznala som množstvo ľudských príbehov. Prácu poslankyne som v každej chvíli vnímala ako zodpovednú službu pre obyvateľov, občanov mesta, pre nás, ktorí tu žijeme a pracujeme.

Spoznala som rôzne odvetvia práce samosprávy. V tomto volebnom období som ako členka komisie sociálnych vecí bližšie spoznala problémy ľudí s rôznym sociálnym zázemím.

Poslaneckej práci som popri mojom povolaní venovala veľa času, snažila som sa byť pripravená na každé rokovanie zastupiteľstva a navrhovala som riešenia.

Rozvahu a rozumnú argumentáciu, schopnosť vybrať riešenia a rozhodnúť by som rada uplatnila aj na poste primátorky mesta. Kandidujem, lebo chcem pracovať pre Svidník, v ktorom spolu s vami žijem.

Mojím cieľom je aj naďalej slušne pracovať s ľuďmi, s rozvahou rozhodovať, pripraviť mesto na budúce výzvy a pracovať tak, aby sme náš Svidník budovali a rozvíjali. Chcem realizovať všetky dobré myšlienky občanov mesta, v ktorom žijem, budúcich poslancov zastupiteľstva a všetkých, ktorým mesto leží na srdci. Kandidujem preto, aby sme sa slušne vnímali, s rozvahou hľadali riešenia a pracovitosťou ich presadili.

Marcela Ivančová


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk