Finančný príspevok v sume 12 000 eur, ktorý bol na výjazdovom zasadnutí vlády vo Svidníku schválený pre obec Nižný Mirošov, bude

Finančný príspevok v sume 12 000 eur, ktorý bol na výjazdovom zasadnutí vlády vo Svidníku schválený pre obec Nižný Mirošov, bude použitý na opravu strechy na budove jedálne a telocvične obecnej Základnej školy.

„Pôvodne nám z úradu vlády bol schválený príspevok na vybavenie priestorov sály kultúrneho domu v sume 12 000 eur. Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva sme však zmenili účel finančnej dotácie na opravu časti strechy na budove jedálne a telocvične našej základnej školy, na ktorej sa už prejavil zub času. Čo sa týka sály kultúrneho domu, tak prioritou do budúcna bude vymeniť podlahu a znížiť strop. Naša sála je priestorovo jednou z najväčších v okolí a na jej rekonštrukciu bude potrebný väčší obnos peňazí. V minulosti sme už urobili výmenu okien, vymaľovanie či nákup stolov a stoličiek,“ informovala starostka Nižného Mirošova Darina Keselicová.

(lj)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk