Rekonštrukcia sakrálnych stavieb v katastri obce Mestisko

V júli tohto kalendárneho roka na hlavnom ťahu medzi Mestiskom a Svidníkom sa začalo pracovať na obnovovaní krížov a kaplnky, ktoré sa nachádzajú pri hlavnej ceste v katastri obce Mestisko. Tieto pamiatky majú aj svoje špecifické prívlastky, ktoré snáď poznajú iba rodáci, a to podľa priezvisk rodín, ktorým v minulosti patrili, ako Čisárov kríž, Frankov kríž, Peľova kaplnka atď.

 

Bola by veľká škoda, keby snaha našich predkov bola márna, keby sme nechali tieto stavby schátrať. Prišiel čas na ich rekonštrukciu a v niektorých prípadoch už bola potrebná aj výmena ich časti. Pribudli lavičky, ktoré dúfame, že budete aj plnohodnotne využívať, na meditácie, na vysvetlenie mladším generáciám čo kríž znamená, kto a prečo je tam pribitý, alebo len tak, na oddych. Prajeme vám príjemne strávené chvíle pri nedeľnej prechádzke, jazde na bicykli, aby tieto zóny oddychu plnili účel, pre ktorý boli zrekonštruované. Zásluhu  na našom kultúrnom bohatstve majú nielen naši predchodcovia, ale aj tí, ktorí sa rozhodli tieto pamiatky obnoviť a popri nich na hlavnom ťahu vytvoriť zónu oddychu. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou snahou prispeli k ich zachovaniu a predovšetkým predsedovi Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD. za poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu našich kultúrnych pamiatok. Ďakujeme farníci z Mestiska.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk