Mládežnícky futbal

II. liga st. dorast Východ:

Sp. Belá – Svidník 5:0, Vranov

– Svidník 3:2, góly Slávik

2, Trebišov – Giraltovce 3:0,

Stropkov – Sp. Nová Ves 0:0

II. liga ml. dorast Východ:

Sp. Belá – Svidník 1:0, Vranov

– Svidník 7:0, Trebišov – Giraltovce

5:0, Stropkov – Sp.

Nová Ves 2:1, góly Haluška 2

I. liga st. žiaci Východ U 15:

Poprad – Stropkov 3:0

I. liga st. žiaci Východ U 14:

Poprad – Stropkov 6:1, gól

Nemec

I. liga ml. žiaci Východ

U 13: Stropkov – Poprad 1:9,

gól Olach

I. liga ml. žiaci Východ

U 12: Stropkov – Poprad

9:13, góly Janek 3, Žulevič 2,

Gonos, Korady, Kandráč, Zajac

II. liga st. žiaci sk. B: Široké

– Kračúnovce 1:1, gól Mašlej

II. liga ml. žiaci sk.B: Široké

– Kračúnovce 1:1, gól J.

Štapinský

-bar-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk