STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská rokovala so zástupcami samosprávy, ako aj so zástupcami zriaďovateľa nemocnice. Šéfka rezortu zdravotníctva hľadala možnosti, ako zachovať pôrodnicu vo Svidníku, avšak nakoľko zriaďovateľ nemocnice deklaroval, že už nie je schopný v uvedenom režime udržať prevádzku, ministerstvo zdravotníctva  akceptuje jeho rozhodnutie.  Nemocnica vo Svidníku dostala začiatkom roka prechodné obdobie, počas ktorého mala deklarovať počet pôrodov, ktoré dokáže za jeden rok zrealizovať. Zriaďovateľ zároveň predstavil, že uvedené oddelenie nespĺňa personálne ani materiálno-technické opatrenia a jeden, maximálne dva pôrody v priemere denne nezaručujú kvalitnú starostlivosť o rodičku.  Zriaďovateľ zároveň na stretnutí garantoval, že rodičkám z uvedeného regiónu bude plnohodnotne zabezpečená zdravotná starostlivosť v nemocniciach v najbližšom okolí, a to - vo Vranove Nad Topľou, v Humennom a v Michalovciach. Takisto je plne k dispozícii Fakultná nemocnica v Prešove, ako aj nemocnica v Bardejove. Vo Svidníku bude pre ženy i naďalej k dispozícii jednodňová gynekologická starostlivosť.

Čo sa týka urgentného príjmu typu I., nemocnica zaradená do tejto siete musí spĺňať materiálno-technické ako aj personálne kritériá. V nemocnici vo Svidníku je pacientom k dispozícii ústavná pohotovostná služba, kde je im poskytovaná zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ zároveň ubezpečil, že plánuje v danom zdravotníckom zariadení rozvoj vo viacerých medicínskych oblastiach a nemocnica je pacientom v uvedenom regióne plne k dispozícii.

(Zuzana Eliášová)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk