Vianočná pošta 2018

Čas rýchlo letí, blížia sa Vianoce.

Kde sa pohneme cítime atmosféru vianočných sviatkov. Vianoce spájajú nielen rodinu,

priateľov ale aj ľudí navzájom.

 

Lásku a žiarivý pocit sviatkov sme sa rozhodli šíriť aj  my žiaci ZŠ Komenského 22 vo

Svidníku.

 

Zapojili sme sa do projektu Vianočnej Pošty 2018 a reagovali sme na výzvu:

 „Spravme Vianoce  neznámym starkým“!

 

Nakreslili sme 50 pohľadníc na ktoré sme  písali priania seniorom, ktorí svoju jeseň života

trávia v CSS Jeseň života vo Veľkej Lomnici a v zariadení HESTA, ADOS v Bratislave. 

Želáme im aby pravý zmysel Vianoc naplnil ich srdcia.

Šťastné a Veselé Vianoce!

 

Žiaci ZŠ Komenského 22 vo Svidníku.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk