Vedúci jednotlivých odborov boli odvolaní zo svojich funkcií. IVANČOVÁ: DOBIEHAJÚ NÁS NEDOFINANCOVANÉ ZÁLEŽITOSTI Z MINULÉHO OB

Nová primátorka Marcela Ivančová si čistí svoj stôl. Vymenovala prednostu mestského úradu a odvolala z funkcií vedúcich jednotlivých odborov. So zmenami ešte neskončila.

Keď ste boli poslankyňou, so svojimi kolegami ste chceli, aby sa urobili výberové konania na vedúcich jednotlivých odborov na mestskom úrade. Teraz ste primátorkou a pustili ste sa do práce. Budete robiť tieto konkurzy?

Je zrejmé, že úrad potrebuje zmeny – v samotnej štruktúre, definovaní pracovných náplní, v personálnom obsadení. Súčasní vedúci jednotlivých odborov boli k 1. 1. 2019 odvolaní zo svojich funkcií a poverení vedením odborov do času uskutočnenia a vyhodnotenia výberových konaní. Takže na miesta vedúcich pracovníkov, tak ako som to mala vo svojom volebnom programe, budú vypísané výberové konania.

Do volieb ste šli s jasnou predstavou, ako má mestský úrad vyzerať - predstavíte nám svoju štruktúru?

Najneskôr do konca januára túto štruktúru predstavím aj verejnosti – niektoré odbory zaniknú, niektoré sa rozšíria, ide hlavne o to, aby sme zabezpečili všetky činnosti úradu maximálne efektívne a kvalitne. Už teraz je jasné, že zanikne odbor všeobecnej a vnútornej správy, napr. správu majetku mesta zlúčim pod jeden odbor. Všetky zmeny sa odrazia aj v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Ale konečnú a úplnú organizačnú štruktúru zverejníme až po prerokovaní s odborovou organizáciou MsÚ a samozrejme budeme informovať aj poslancov mestského zastupiteľstva.

Akú métu si dávate na najbližšie dni?

Pripraviť  návrh rozpočtu mesta na rok 2019 na rokovanie zastupiteľstva. Tento návrh musí prejsť rokovaním komisií, mestskej rady, samozrejme, chcem k nemu zvolať stretnutie všetkých poslancov, aby sme  vopred vydiskutovali všetky  kapitoly rozpočtu.   Intenzívne na tom pracujeme, je však potrebné priznať, že nás „dobiehajú“  nedofinancované záležitosti  z minulého obdobia – jedná sa o nemalé sumy, ktoré sme zdedili, ale vysporiadať sa s nimi musíme v roku 2019. Je to veľmi zložitá a obšírna téma, ale myslím, že  je potrebné o tom hovoriť. Po prehodnotení všetkých dostupných informácií chcem určite v najkratšom čase verejnosť oboznámiť, pre mňa to znamená „vyčistiť“ si stôl.

(ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk