Novým prednostom mestského úradu je Miroslav Novák

Od začiatku nového roka je novým prednostom mestského úradu Miroslav Novák, ktorý doteraz pôsobil v pozícii právnika. Úrad má tak po vyše roku opäť prednostu.

„Od 1. 1. 2019 som do funkcie prednostu MsÚ vymenovala Miroslava Nováka, ktorý doteraz pôsobil v pozícii právnika. Agenda právnika mesta sa do značnej miery prekrýva s náplňou práce prednostu úradu a toto bolo okrem osobnostných predpokladov aj dôvodom, prečo som sa rozhodla pre pána Nováka,“ informovala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.

Miroslav Novák pôsobí na úrade od júna 2017. „Teším sa na túto úlohu. Momentálne si robíme vlastné audity a po nich budeme vedieť, ako sa budú veci riešiť ďalej,“ povedal nám čerstvý prednosta úradu Miroslav Novák.

Úrad má prednostu po roku a troch mesiacoch. Pôvodného prednostu Vladimíra Šandalu odvolal z  funkcie bývalý primátor Ján Holodňák. Šandala bol prednostom sedem rokov. Holodňák z neho spravil, po odvolaní z funkcie, vedúceho kancelárie primátora. „Pán Šandala bol odvolaný z funkcie riaditeľa kancelárie primátora a bolo mu zrušené aj poverenie na zastupovanie vedúceho odboru všeobecnej a vnútornej správy. V súčasnosti je zaradený na pozícii referent,“ uviedla Ivančová.

PREČO BOL ÚRAD BEZ PREDNOSTU?

Väčšina poslancov tlačila bývalého primátora do toho, aby odvolal z funkcie prednostu Mestského úradu vo Svidníku Vladimíra Šandalu. Primátor to stále odmietal a svojho pracovníka stále obhajoval. Potom poslancom aspoň naoko vyhovel. Júnové mestské zastupiteľstvo v roku 2017 sa prerušilo po tom, čo začal vtedajší prednosta mesta Svidník Vladimír Šandala čítať zmenu uznesenia. Poslanci sa zrazu po jednom začali vytrácať z rokovacej miestnosti, väčšina s mobilom v ruke. Na otázku, čo sa deje, krčili poslanci len plecami. Primátor vyhlásil 15-minútovú prestávku. Poslanci sa postupne vracali a znova opúšťali miestnosť. Po prestávke bolo v miestnosti prítomných len pár z nich. Primátor mesta teda vyhlásil, že zastupiteľstvo nie je uznášania schopné a rokovanie prerušil. Ďalšie zastupiteľstvo tiež začalo bojkotovaním prednostu. Holodňák odvolal Šandalu z funkcie prednostu k 14. 9. 2017.  (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk