Bývalému primátorovi dovolenku nepreplatia

Bývalý primátor Ján Holodňák si za rok 2018 vraj vyčerpal len jeden deň dovolenky. Preto by mu mali nevyčerpané dni dovolenky preplatiť. Ide o sumu 2 886,41 eur. Poslanci to však neschválili.

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno bývalému primátorovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku.  Bývalý primátor nevyčerpal z dovolenky za rok 2018 (nárok mal 27,5 dní) celkom 26,5 dní z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku za rok predstavuje finančnú čiastku 2 886,41 eur. Poslanec Ján Vook vyjadril nespokojnosť s počtom nevyčerpaných dní dovolenky bývalého primátora. „Počas letných prázdnin bolo tvrdené, že bývalý primátor je na dovolenke. Možno bol na dovolenke, ale nie na vypísanej. Dovolenka sa nečerpala ani v čase po voľbách, keď už bolo rozhodnuté, kto bude stáť na čele mesta. Možno z právneho hľadiska je to možné, ale z morálneho hľadiska nie,“ uviedol Vook. Poslanci preplatenie dovolenky neschválili. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk