Mesto je v rozpočtovom provizóriu

Mesto je od januára v rozpočtovom provizóriu, čo znamená, že sa ide podľa rozpočtu z roku 2018. Poslanci by mali schvaľovať nový rozpočet vo februári.

„Rozpočet musí prejsť schválením v komisiách a mestskej rade, takisto plánujem k návrhu rozpočtu zvolať, nazvime to, „konzultačné“ stretnutie, aby sme vopred zodpovedali na otázky poslancov.  Momentálne pracujeme na rozpočte s jednotlivými odbormi. Bude aj  stretnutie s vedením škôl a školských zariadení, s vedením technických služieb, v návrhu rozpočtu chceme zohľadniť aj zmeny, ktoré sú na úrade plánované,“ uviedla primátorka mesta Marcela Ivančová. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk