PRAVOSLÁVNI KRESŤANIA SLÁVIA V TÝCHTO DŇOCH ROŽDESTVO ISUSA CHRISTA PODĽA JULIÁNSKÉHO KALENDÁRA

Šiesteho januára si tisíce pravoslávnych veriacich po celom svete zasadli k štedrovečernému stolu, aby oslávili Roždestvo Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára. Týmto kalendárom sa riadi aj väčšina pravoslávnych kresťanov žijúcich v našom regióne. O význame najkrajších sviatkov v roku nám porozprával otec Ján Sovič, správca pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku.

Pred Roždestvom dodržiavame štyridsaťdňový pôst, ktorým sa na tieto sviatky pripravujeme duchovne, pretože ak chce človek prežívať radosť z príchodu Isusa Christa naplno, mal by sa na to pripraviť hlavne duchovne a vyhýbať sa svetským radostiam. Takisto aj naša štedrovečerná večera musí byť pôstna, to znamená bez mäsitých jedál. Konzumovať sa môžu iba pôstne jedlá ako chlieb, med, cesnak, ryby, hubová mačanka, pôstna kapustnica, pirohy, bobaľky, fazuľa či hrach. Pravdou však je to, že ľudia už nepripravujú toľko jedál, ako tomu bolo v minulosti. Ja sám si pamätám, že moja mamka vždy pripravovala dvanásť jedál. Po večeri nasleduje Velike povečerije v cerkvi spojené s Utreňou, kde spievame známu pieseň S nami Boh, razumite jazyci i pokarjajtesja, jako s nami Boh. Najväčším sviatkom je samotné Roždestvo, ktoré tento rok pripadá na pondelok 7. januára. Vtedy si pripomíname tú veľkú historickú udalosť, kedy prišiel na svet v ľudskom tele náš Spasiteľ Isus Christos, aby napravil hriechy prvého človeka Adama, ktoré sa potom preniesli na celé ľudstvo. Ak by Isus neprišiel na tento svet, boli by sme vystavení napospas zlu, teda diablovi. Tým, že prišiel medzi nás, diabla porazil. Narodenie Isusa Christa sprevádzalo veľa tajomných okolností ako zjavenie hviezdy či spev anjelov. Tým, že sa mu prišli pokloniť pastieri alebo traja králi, prejavili mu veľkú úctu. Všetky tieto udalosti umocňujú tú veľkú radosť kresťanov z príchodu Spasiteľa. Toto Christovo Roždestvo pokračuje stále v našich srdciach a týmto spôsobom volá Christos k sebe ľudí, ktorí chcú byť spasení. Sviatok Roždestva určite nie je o nezmyselnom zhone, nakupovaní darčekov a zabezpečovaní sa po stránke materiálnej. Podstatou je príchod novonarodeného Isusa Christa na tento svet. Christos raždajetsja!

(lj)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk