KRIMI: Vyrúbali 510 stromov

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovanie ochrany stromov a krov. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v katastrálnom území obce Korunková,  bez príslušného povolenia orgánu ochrany prírody a krajiny, v rozpore s ustanovením príslušného zákona o ochrane prírody a krajiny vyrúbal  celkovo 510 stromov. Išlo o dreviny stromov brezy,  hraba, buka, topoľa,  javora, čerešne a iných drevín v zatiaľ ešte bližšie neurčenom počte na rozlohe 40 000 metrov štvorcových. Páchateľ týmto konaním spôsobil pre Slovenskú republiku zastúpenú Okresným úradom, Odborom starostlivosti o životné prostredie spoločenskú škodu vo výške minimálne 2 660  eur. Zákon pri tomto trestnom čine stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na tri roky. (KRPZ)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk