Vladimír Žak zložil poslanecký sľub a stal sa piatym členom mestskej rady

Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve chýbal poslanec Vladimír Žak. Preto svoj poslanecký sľub zložil až na ďalšom zastupiteľstve, ktoré bolo tesne pred Vianocami.

Vladimír Žak je poslancom druhé volebné obdobie. Na zastupiteľstve si Žak prevzal  osvedčenie o zvolení za poslanca a zároveň zložil zákonom podpísaný sľub. Poslanci Vladimíra Žaka zvolili za člena mestskej rady, stal sa členom komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti.

Poslanci určili aj predsedov jednotlivých komisií. Za predsedu komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti zvolili poslanca Vladimíra Žaka. Za predsedu komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia zvolili poslanca Kamila Beňka. Za predsedu komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež jednohlasne zvolili poslanca Jozefa Poperníka. Za predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej zvolili poslanca Petra Breznoščáka. Za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a šetrenie sťažností určili poslanca Matúša Majdu. Za predsedu komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zvolili poslanca Michala Iľkanina. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk