Úradníci dostali 13. plat

V roku 2018 podpísali zamestnanci úradu kolektívnu zmluvu, ktorá hovorí o tom, že podľa splnených podmienok by mali dostať odmenu v podobe 13. platu. 

V rozprave vystúpil poslanec Ján Vook. „Dodnes nebolo vysvetlené, akým spôsobom sa v roku 2017 vyriešil problém, s nedostatkom finančných prostriedkov na mzdy pre zamestnancov mestského úradu, keď nakoniec čerpanie na tejto položke bolo okolo 99,6 %, - dnes máme navrhované navýšenie rozpočtu na vyplatenie 13. platov pre zamestnancov mestského úradu v zmysle kolektívnej zmluvy. Myslím si, že zamestnanci úradu si tento plat zaslúžia, ale prečo poslanci neboli informovaní o tom, že bývalým primátorom bola podpísaná kolektívna zmluva, kde boli stanovené jasné pravidlá o 13. plate. Bolo by veľmi dobré, ak by poslanci mali nejakú analýzu o platoch zamestnancov mesta,“ povedal Vook.

Primátorka Marcela Ivančová uviedla, že s tým, že nemali dostatok informácií sa musí vysporiadať nielen ona, ale aj poslanci. „Chcem oceniť prístup odborovej organizácie a všetkých zamestnancov mesta, že sme urobili vzájomný ústupok pri zostavovaní navrhovanej zmeny rozpočtu. 13. plat bude vyplatený vo výške priemerného platu maximálne do výšky 800 eur v hrubom,“ povedala primátorka. Vook si myslí, že sa to malo riešiť v minulom volebnom období a do nového volebného obdobia sa malo ísť s čistým štítom. Primátorka povedala, že to, že sa do nového obdobia nešlo s čistým štítom, sa bude musieť postupne vysporiadať. Poslanci napokon peniaze na trináste platy úradníkom uvoľnili. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk