Kto daroval krv?

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82 , 089 01 Svidník,

č. t. : 054/7521396, svidnik@redcross.sk, ekonom.sk@redcross.sk

 

Menný zoznam BDK, ktorí darovali krv na HTO vo Svidníku,  dňa 19.12.2018

 

P. č.

Meno a priezvisko

Počet odberov

 

Katarína Gajdošová

35

 

Žaneta Vachnová

15

 

Michal Široký

52

 

Miloš Hnát

59

 

Martin Gula

26

 

Ing. Peter Gula

39

 

Erika Kseničová

3

 

PaedDr. Jozef Poperník

80

 

Mgr. Róbert Potoma

24

 

Ing. Róbert Kočiš

10

 

Erik Vrabeľ

37

 

Ing. Andrea Namešpetrová

16

 

Peter Sokol

56

 

Miroslav Macko

6

 

Slavomír Vaškanin

55

 

Bc. Jozef Ragan

29

 

Ján Micenko

58

 

Maroš Motyka

18

 

Mgr. Ingrida Baranová

12

 

Jozef Palidrab

57

 

Ing. Marián Ilčisko

24

 

Ing. Michal Homza

P

 

Dušan Jenča

34

 

Ján Ivančo

56

 

Adam Zápotocký

2

 

Kristína Volčková

P

 

Tomáš Hrinko

7

 

Mgr. Anna Ivančová

10

 

Ľuboš Paranič

22

 

Nikola Mazurová

2

 

Patrícia Raková

15

 

Patrik Vatraľ

14

 

Peter Masica

P

 

 

 

O Z N A M

 

SČK územný spolok Svidník v spolupráci s HTO Svidník oznamuje širokej verejnosti – darcom krvi, že prvý odber krvi v novom roku sa uskutoční dňa 09.01.2019.

Zároveň darcom ďakujeme za darovanie krvi a želáme im Veselé prežitie Vianočných sviatkov a do Nového roka 2019  prajeme šťastný krok.

Kolektív SČK ÚzS Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk