Spoločenská kronika

Narodenia :

 

1/ Anna Bratková, Mestisko

2/ Dominika Ferencová, Roztoky

3/Eliška Siváková, Kružlová

4/ Matúš Ferenc, Stropkov

5/ Laura Patkaňová, Svidník

6/ Kristína Čonková, Stropkov

7/ Tomáš Cimbala, Mestisko

8/ Sofia Šiváková, Roztoky

9/  Karin Podolonovičová, Mestisko

10/ Katarína Siváková, Nižný Komárnik

11/ Adam Sivák, Nižný Komárnik

12/ Zoja Kasardová, Stropkov

 

Úmrtia :

 

1/ Ivan Miženko, 1930, Hrabovčík

2/ Juraj Cuper, 1943, Vyšný Orlík

3/ Milanija Kubonová, 1948, Stropkov

4/ Jozef Vozár, 1933, Hanušovce nad Topľou

5/ Anna Kačuriaková, 1928, Svidník

6/ Michal Zajac, 1959, Svidník

7/ Anna Jurčová, 1933, Želmanovce

8/ Mária Brendzová, 1936, Šarišské Michaľany

9/ Mária Čarnogurská, 1938, Svidník

10/ Michal Harbist, 1934, Medzilaborce

11/ Anna Sasaraková, 1951, Kurimka

12/ Mgr. Pavel Zozuľak, 1934, Svidník

13/ Štefan Olčák, 1943, Vyšná Olšava

14/ Helena Ivančová, 1958, Šarišský Štiavnik

15/ Irena Čonková, 1961, Stropkov

16/ Tomáš Dančišák, 1951, Okrúhle

17/ Zuzana Siváková, 1952, Vyšný Mirošov

18/ Michal Michalov, 1953, Stropkov

19/ Jozef Puchir, 1945, Svidník

20/ Anna Močilenková, 1936, Nižná Pisaná

21/ Jozef Dzurikanin, 1947, Humenné

22/ Jozef Zozuľak, 1947, Vislava

23/ Mária Marková, 1937, Ďurďoš

24/ Eduard Tomko, 1961, Prešov – Solivar

25/ Štefan Tarasovič, 1954, Nižná Olšava

26/ Terézia Lehocká, 1948, Stropkov

27/ Anna Jevočinová, 1925, Staškovce

28/ Mária Adamčíková, 1931, Kuková

29/ Mária Fedorková, 1934, Vyšný Orlík

30/ Anna Puchírová, 1947, Svidník

31/ Štefan Červeňak, 1942, Nižná Jedľová

32/ Anna Jakubová, 1933, Turany nad Ondavou

33/ Anna Durkotová, 1940, Cernina

34/ Zuzana Lindorová, 1945, Medzilaborce

 

Sobáše:

 

1/ Kamil Sivák, Ladomirová a Róberta Karsová, Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk