ZA PENIAZE OD VLÁDY OPLOTIA V SOBOŠI CINTORÍN

Na minuloročnom výjazdovom rokovaní vlády vo Svidníku bola každej obci z nášho okresu schválená určitá finančná dotácia. Na čo použijú dotáciu vo výške 9000 eur v obci Soboš, to sme zisťovali u starostky Ivany Ivančovej.

„Peniaze od vlády použijeme na oplotenie cintorína, ktoré plánujeme realizovať pri priaznivom počasí v letných mesiacoch tohto roka. V súčasnom období začíname s prípravou verejného obstarávania,“ informuje Ivančová, ktorá v tejto obci s necelou stopäťdesiatkou obyvateľov bola zvolená do kresla starostky po tretíkrát. „V treťom volebnom období už môžem povedať, že starostujem s úsmevom a snažím sa aj naďalej vychádzať v ústrety občanom a plniť ich reálne požiadavky v rámci svojich možností. V poslednom období sa nám podarilo dokončiť altánok pri multifunkčnom ihrisku a priľahlé okolie rozšíriť o detské ihrisko, ktoré bude v jari tohto roku doplnené o ďalšie herné prvky určené pre najmenších. V minulom roku sme realizovali výmenu verejného osvetlenia v obci a pristúpili sme z dôvodu prevencie kriminality na celonočné svietenie. Taktiež sme začali s rekonštrukciou budovy v správe obce, ktorú chceme využiť a prerobiť na dom smútku. Pevne verím, že v tomto roku úspešne prebehne kolaudácia tejto budovy so zmenou účelu. V prebiehajúcom roku chceme takisto zriadiť wifi zóny na verejných priestranstvách a taktiež začíname s výstavbou novej požiarnej zbrojnice. Rok 2019 sa javí ako bohatý na investičné akcie, ktorých výsledky prispejú k skvalitneniu života občanov našej obce,“ uzatvára starostka obce Soboš Ivana Ivančová.

(lj)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk