Deň bezpečného internetu

Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku pri príležitosti Dňa bezpečného internetu  zabezpečuje (prednáškovú účasť) preventívnu  aktivitu  a  informáciu k problematike bezpečného používania internetu. V dňoch od 4. – 8. februára 2019 v územnej pôsobnosti OR PZ vo Svidníku vykoná preventívne aktivity k danej problematike zamerané predovšetkým pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl (s využitím letáku Viem ako  sa „nezamotám“ do sociálnych sietí).

Cieľom preventívnych aktivít je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia predovšetkým detí, pri využívaní informačných a  komunikačných technológií s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.

V prípade záujmu základných a stredných škôl o takúto prednášku alebo besedu k tejto problematike kontaktujte zodpovednú osobu z OR PZ vo Svidníku na t.č. 0961853121 alebo 0904118044.  (plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk