Dni otvorených dverí v Spojenej škole

V dňoch 29.-30.01.2019 naša škola zorganizovala Deň otvorených dverí pre žiakov deviateho ročníka svidníckych a stropkovských škôl a okolia. Oba odbory, obchodná a hotelová akadémia, hravou formou prezentovali  možnosti štúdia v škole. Budúcich stredoškolákov zaujali natoľko, že z ich strany padali rôzne otázky, na ktoré im odpovedali ich  starší spolužiaci. Žiaci obchodnej akadémie si pripravili zaujímavú ekonomickú hru, v ktorej medzi sebou žiaci súťažili.

Ďalšiu hru študenti 2. ročníka OA nazvali „ Narodeninová párty“, kde odpovedali na zaujímavé spoločensko-vedné otázky a ak boli úspešní, dostali sladkú odmenu. Predstavila sa taktiež naša študentská spoločnosť Ja Firma Eco - Decor so svojimi výrobkami, ktoré určite zaujali nie jedno ženské oko. Naši štvrtáci prezentovali dosiahnuté úspechy  z činnosti JA Firmy SWEET MADE. Žiaci hotelovej akadémie si pripravili prezentáciu cudzích jazykov a zahraničnej praxe na Cypre, predviedli rôzne zručnosti, ktoré sa v našej škole naučili, ako napríklad umelecké vyrezávanie do ovocia a zeleniny, barmanské umenie, ktoré si žiaci mohli vyskúšať, ochutnávku zdravých sladkostí, flambovanie ovocia a taktiež tabule slávnostného stolovania.

Veríme, že všetkých zúčastnených  Deň otvorených dverí v Spojenej škole vo Svidníku natoľko oslovil, že sa s nimi opäť stretneme v septembri ako s našimi žiakmi.

Spojená škola


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk