Drogy NIE

28.2. 2019 sme mali na ZŠ v Kračúnovciach vzácnu návštevu. Prišiel k nám pán s kufríkom, kpt. Gbur z OR PZ vo Svidníku. Jeho cieľom bolo oboznámiť žiakov 6.-9.ročníka so škodlivými účinkami drog na ľudský organizmus.

Ani by ste neverili, čo všetko sa za drogy považuje. Hovoril nám o nelegálnych drogách, ktoré sú škodlivejšie ako tie legálne. Že k legálnym  drogám  patrí alkohol, cigarety a káva sme vedeli. No nevedeli sme, že tu patrí aj čokoláda, lieky a mak. Pán policajt nás poučil o prevencii a následkoch pri prípadnom požití. V závere besedy sme si mohli prezrieť obsah tajomného kufríka.

Ďakujeme  za poučné a zaujímavo sprístupnené informácie o drogách. Tiež ďakujeme pani učiteľkám, ktoré nám túto besedu umožnili.

                                                                                                                                             Žiačky 8.a 9.ročníka

                                                                                                                   ZŠ v Kračúnovciach


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk