Kniha roka PSK 2018

V rámci marca Mesiaca knihy sa Podduklianska knižnica (PK) vo Svidníku zapojila do 2. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2018, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove spolu so šiestimi verejnými  knižnicami Prešovského kraja v roku 2018.

PK do súťaže nominovala v kategórii Beletria knihy: Július Paňko: Povnyj mišok pravdy a Alexandra Pagáčová: Básne z neba Večnosti a v kategórii Odborná literatúra knihy: Ivan Čižmár – Slavo Hanik: Ľudový kroj Rusínov vo fotografii a Peter Švorc: Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba 1867-1929. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na zahájení Týždňa slovenských knižníc 4. marca 2019 v historickej radnici mesta Levoča. Teší nás, že práve nami nominované knihy boli úspešné a v prvej kategórii (Beletria) prvé miesto získala kniha Alexandry Pagáčovej: Básne z neba Večnosti a v druhej kategórii (Odborná literatúra) prvé miesto získala kniha Petra Švorca: Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba 1867-1929 a na  treťom mieste sa umiestnila kniha : Ivana Čižmára – Slava Hanika: Ľudový kroj Rusínov vo fotografii. Celkovo bolo do súťaže za celý Prešovský kraj nominovaných 14 titulov beletrie a 26 titulov odbornej literatúry. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže bol zo všetkých hlasujúcich vyžrebovaný 1 výherca, ktorým sa  zhodou okolnosti stal Tomáš Kekeľ, pochádzajúci z nášho okresu, a to z Krajnej Bystrej. Srdečne blahoželáme víťazom súťaže, všetkým autorom, ktorí boli do tejto súťaže nominovaní a ďakujeme aj hlasujúcim, ktorí dali svoj hlas nominovaným knihám. Veríme, že víťazné a všetky ostatné knihy si nájdu svojich verných čitateľov nielen v mesiaci knihy ale aj po celý rok. Všetky nominované knihy  tejto súťaže budú prezentované na výstave v regionálnych knižniciach Prešovského samosprávneho kraja.

 

                                                                       Mgr. Kamil Beňko

                                                                       riaditeľ PK Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk